Test thành phần nhôm

Nhôm được nhập về sẽ được phân tích thành phần nguyên liệu tại phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo nhôm nguyên chất và đúng loại nhôm đúng yêu cầu.